საქმიანობის სფერო
საქართველოს სამართლებრივი გარემო
კორპორატიული კულტურა და ჩვენი გუნდი

 

 

ჩვენი კომპანიის მოქმედების პრინციპია გუნდური მუშაობა, ადვოკატისა და კლიენტის ურთიერთობის კონფიდენციალობა, გამოცდილების გაზიარება. ჩვენი გუნდის ყველა წევრი მზადაა უზრუნველყოს

 
 
 
Copyright © 2009 BLC Professional Legal Services. All rights reserved.
The brand and logo are trademarks of BLC